Kei-natuurlijk!

Een echt gezond product!

Kei Natuurlijk. Dat is de merk-naam waar u onze eigen geteelde producten aan kunt herkennen. Onze zoon Remco is een jaar geleden onder deze noemer producten gaan telen. Deze naam roept meerdere associaties op: een woordspeling van Keizer en Natuurlijk. Maar ook dat alle processen in Remco's agrarische bedrijf op volledig natuurlijke wijze verlopen. En dat betekent vanzelf dat de landwinkelproducten van 'Kei Natuurlijk' op een volledige natuurlijke wijze verbouwd en geteeld wordt. En dat is voor u als consument goed nieuws!

Initiatiefnemer Remco: "De groeiende behoefte van onze klanten in de Landwinkel naar veilig, verantwoord voedsel en verse groenten en fruit zette mij ertoe aan om een tuinderij op te zetten waarin geen gebruik wordt gemaakt van vergif. 'Bestrijdingsmiddelen' klinkt wel vriendelijk voor vergif, maar is het dus zeker niet. Mede vanuit de Bijbelse opvatting dat wij rentmeester op deze aarde en van onze lichamen dienen te zijn, past naar mijn overtuiging vergif daar niet bij. Ondanks alle tegenwerpingen en dwars tegen alle bezwaren in om een tuinderij op te zetten waarin geen gebruik gemaakt wordt van vergif, ben ik daar een jaar geleden toch mee gestart en is het mijn plan om over enkele jaren een gesloten kringloop in de tuinderij te hebben. Dat wil zeggen: onafhankelijk te zijn van extreme input van meststoffen en dergelijke. Dat brengt met zich mee dat ook een kleine gevarieerde veestapel deel uit zal gaan maken van de tuinderij. en dat leidt er weer toe dat het assortiment van Kei Natuurlijke producten alleen maar zal uitbreiden."